เกี่ยวกับเรา

เป้าหมายของเรา

โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ logo

ในยุคที่มีความต้องการดูคอนเทนต์ (Content) เพิ่มสูงขึ้นทำให้การหารายได้จากการสร้างสรรค์งานวีดีโอเพิ่มสูงขึ้น แต่ปัญหาของคนบางส่วนนั้นไม่มีความรู้ใดๆเลยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่รู้แม้กระทั้งว่าโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ สเปคเท่าไหร่เหมาะกับสเปคคอมพิวเตอร์แบบไหน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการตัดต่อวีดีโอที่ควรรู้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงาน โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ.com นั้นมีความต้องการที่จะแนะแนวทางการใช้งานโปรแกรมตัดต่อวีดีโอตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่การหาโปรแกรมตัดต่อวีดีโอสำหรับงานแต่ละประเภทที่เขาเหล่านั้นจะทำ ทั้งเรียนรู้วิธีติดตั้งโปรแกรมตัดต่อวีดีโอด้วยตัวเอง และสอนตัดต่อวีดีโอจนพวกเขาสามารถพัฒนาทักษะได้จนถึงขั้นที่สมารถตัดต่อวีดีโอขั้นสูงได้ในที่สุด