Adobe After Effects CS6 สำหรับ Windows 8,8.1,10 64Bit ดาวน์โหลด ฟรี!

Adobe After Effects CS6 สำหรับวินโดว์ 8,8.1,10 64Bit เวอร์ชั่นล่าสุด 2019 Free Download

ใครที่ต้องการโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อเอฟเฟค(Effects) อยู่ต้องบอกว่าโปรแกรม After Effects หรือเรียกกันสั้นๆว่า AE เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างเหมาะสมเพราะสามารถเพิ่มลูกเล่นเอฟเฟคในวีดีโอได้ ทั้งยังใช้ผลิตสื่อสร้างวีดีโอ 3 มิติ (3D) ได้อีกด้วย การทำความเข้าใจเครื่องมือต่างๆของโปรแกรม After Effects 2019 ก็เข้าใจง่าย ทั้งยังได้รับการยอมรับในระดับโลกมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง และนิยมใช้งานมาที่สุดในบริษัทรับลิตสื่อโฆษณา ภาพยนตร์ ต้องบอกว่าโปรแกรม Adobe After Effects น่าจะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นผลิตสื่อเอฟเฟคอย่างแน่นอน ดาวน์โหลด และใช้งาน full version

after effect CC 64bit download free

ฟังก์ชั่นพื้นฐานใน Adobe After Effects CS6

Camera Tool – เครื่องมือนี้สามารถทำให้คุณเลื่อนมุมกล้องในการถ่ายวัตถุ 3D หรือ 2D มิติ ที่คุณสร้างขึ้นในคอมโพซิชั่นออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ ซึ่งเหมาะในการสร้างสื่อแอนิเมชั่น (Animation)

remove objects from video clips very fast – เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลบวัตถุที่คุณไม่ต้องการออกจากฉากเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ

Get depth passes from native 3D elements – ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้งาน 3D ดูมีมิติมีแสงที่เหมาะสมมีความคมชัดมากขึ้นมีมิติมากยิ่งขึ้นทำให้ภาพในฉากมีความสมจริงจากเอฟเฟคมากขึ้น แม้ภาพที่ถ่ายทำมาจากกล้องมือถือก็ตาม

Explosive effects. Mind-blowing results – เครื่องมือนี้ทำให้ภาพมีความฟรุ้งฟริ้งเป็นประกายให้คล้ายกับภาพที่เกิดขึ้นจากความฝัน

Adobe After Effects spac

ความต้องการขั้นต่ำของระบบ

ความต้องการขั้นต่ำของระบบ Windows

operating system: Windows 7 ,Windows 8 and Windows 8.1. See the CS6 FAQ for more information about Windows 8 support
Processor: Intel® Core™2 Duo or AMD Phenom® II processor; 64-bit
RAM: 4 GB of RAM (8 GB recommended)
Graphics card: Adobe-certified GPU card for GPU-accelerated ray-traced 3D renderer
Screen resolution: 1280 x 900 display
Program Support QuickTime 7.6.6 software required for QuickTime features
Hard disk space: 3 GB of available hard-disk space
Internet connection: Required for online activation and FXhome web services

ความต้องการขั้นต่ำของระบบ MacOS

operating system: macOS v10.6.8, v10.7, v10.8, or v10.9
Processor: Multicore Intel processor with 64-bit support
RAM: 4 GB of RAM (8 GB recommended)
Graphics card: Adobe-certified GPU card for GPU-accelerated ray-traced 3D renderer
Screen resolution: 1280 x 900 display
Program Support QuickTime 7.6.6 software required for QuickTime features
Hard disk space: 4 GB of available hard-disk space for installation
Internet connection:

ราคา Premier Pro full version: เริ่มต้นที่ 748 บาท (ได้ครบคอลเลกชั่นในเครือ Adobe)

Adobe After Effects CC Download Free Full Version:

โปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่คล้ายกัน

 

 

หมายเหตุ: ก่อนทำการดาวน์โหลด Adobe After Effects CS6 ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสเปคคอมพิว และระบบปฏิบัติการบนเครื่องของคุณรองรับการใช้งานโปรแกรมนี้