โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ สเปค

สำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการหาโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ สเปคที่เหมาะสมมาใช้งานโดยไม่เคยมีพื้นฐานความรู้เรื่องของฮาร์ดแวร์มาก่อนทำให้เกิดปัญหาตามมาหลังใช้ติดตั้งนั่นก็คือโปรแกรมตัดต่อใช้งานไม่ได้เพราะว่าบางโปรแกรมสามารถใช้ได้เฉพาะวินโดว์ (windows) หรือใช้ได้เฉพาะแม็กบุ๊คเท่านั้น (Macbook) หากเป็นระบบปฏิบัติการวินโดว์ก็ควรดูด้วยว่าใช้สถาปัตกรรมแบบ 32 บิต หรือ 64 บิต

ซึ่งถ้าหากคุณมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็สามารถเช็คสเปคของเครื่องได้โดยการคลิกขวาที่มายคอมพิวเตอร์ (This PC) ที่อยู่บนหน้าจอเดสก์ท็อป (desktop) แล้วเลือกที่ Properties คุณก็จะรู้ว่าสเปคเครื่องของคุณนั้นเป็นอย่างไร จะได้เลือกโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่เครื่องของคุณนั้นรองรับ เรามาดูสเปคของโปรแกรมตัดต่อแต่ละอย่างดีกว่าว่าใช้สเปคเท่าไหร่กันบ้าง ซึ่งเราจะยกเว้นโปรแกรม Final Cut Pro ,iMovie Studio ทีสามารถใช้กับ Mac ได้ทุกเครื่องอยู่แล้ว

การเลือกสเปคโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่เหมาะสำหรับ PC และ MacOS

HitFilm Express สเปค

hitfilm express spac

ความต้องการขั้นต่ำของระบบ

operating system: Windows XP, Windows Vista or Windows 7 32 or 64-bit
Processor: 1.4 GHz Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64
RAM: 2GB
Graphics card: Intel HD 3000, NVIDIA GeForce 7900 GT or AMD/ATI Radeon HD 2900 GT with at least 512 MB video memory
Screen resolution: 1024 x 768 in 32-bit color mode
Sound card: Internal sound card
Hard disk space: 300MB free disk space for program installation
Internet connection: Required for online activation and FXhome web services

Sony Vegas สเปค

Sony Vegas spac

ความต้องการขั้นต่ำของระบบ

operating system: Microsoft® Windows 7 (64-bit), Windows 8 (64-bit) or Windows 10 (64-bit)
Processor: 2.5 GHz 4-core processor (3 Ghz and 8 cores recommended for 4K)
RAM: 8 GB RAM minimum (16 GB recommended; 32 GB recommended for 4K)
Graphics card: GeForce 9XX series or higher with 4 GB; AMD/ATI®: Radeon with 4 GB
Screen resolution: 1024 x 768 in 32-bit color mode
Other: Microsoft .NET Framework 4.0
Hard disk space: 1.5 GB hard-disk space for program installation
Internet connection:

Adobe Premiere Pro สเปค

Adobe Premiere Pro spac

ความต้องการขั้นต่ำของระบบ

operating system: Microsoft Windows 10 (64-bit)
Processor: Intel® 6thGen or newer CPU – or AMD equivalent
RAM: 8 GB of RAM
Graphics card: 2 GB of GPU VRAM
Screen resolution: 1280 x 800
Sound card: ASIO compatible or Microsoft Windows Driver Model
Hard disk space: 8 GB of available hard-disk space for installation
Internet connection: 1 Gigabit Ethernet (HD only)

Adobe After Effects สเปค

Adobe After Effects spac

ความต้องการขั้นต่ำของระบบ Windows

operating system: Windows 7 ,Windows 8 and Windows 8.1. See the CS6 FAQ for more information about Windows 8 support
Processor: Intel® Core™2 Duo or AMD Phenom® II processor; 64-bit
RAM: 4 GB of RAM (8 GB recommended)
Graphics card: Adobe-certified GPU card for GPU-accelerated ray-traced 3D renderer
Screen resolution: 1280 x 900 display
Program Support QuickTime 7.6.6 software required for QuickTime features
Hard disk space: 3 GB of available hard-disk space
Internet connection: Required for online activation and FXhome web services

ความต้องการขั้นต่ำของระบบ MacOS

operating system: macOS v10.6.8, v10.7, v10.8, or v10.9
Processor: Multicore Intel processor with 64-bit support
RAM: 4 GB of RAM (8 GB recommended)
Graphics card: Adobe-certified GPU card for GPU-accelerated ray-traced 3D renderer
Screen resolution: 1280 x 900 display
Program Support QuickTime 7.6.6 software required for QuickTime features
Hard disk space: 4 GB of available hard-disk space for installation
Internet connection:

วิธีเลือกโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ สำหรับงานของคุณ

เมื่อคุณเข้าใจถึงประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมตัดต่อแต่ละประเภทที่รองรับความสามารถในการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้วิธีใช้งานคุณจะต้องรู้อีกหนึ่งข้อนั่นก็คือวิธีเลือกโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ ด้วยเหตุผลที่แต่ละโปรแกรมนั่นถูกออกแบบมาใช้ในลักษณะงานที่ต่างกัน ทำให้วิธีเลือกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานคุณมากที่สุด ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้และการลงมือทำ